lumclogo

Dr. J.J. Boonstra

Jurjen BoonstraDr. J.J. Boonstra (Jurjen) is maag-darm-leverarts en sinds 2017 sectiehoofd van de endoscopieafdeling van de maag-darm-leverziekten.

 Na het behalen van zijn masterdiploma geneeskunde (2006) aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveerde dr. Boonstra in 2011 op zijn proefschrift "Translationeel onderzoek naar esophageaal adenocarcinoom: van cellijn naar kliniek" aan het Erasmus MC te Rotterdam. Link: https://repub.eur.nl/pub/26852

In 2010 begon hij zijn opleiding tot MDL-arts in het Antonius Ziekenhuis Nieuwegein en het UMC Utrecht, met speciale aandacht voor interventionele endoscopie en oncologie.

In 2016 is hij begonnen als MDL-arts in het LUMC.

Dr. Boonstra is een interventie endoscopist en richt zich op minimaal invasieve behandeling van patiënten met vroege vormen van kanker in het maag-darmkanaal. Zijn aandachtsgebied bestaat vooral uit onderzoek naar de optimale techniek voor de endoscopische resectie (EMR, ESD, eFTR) van grote poliepen en vroege darmkanker (de zogenaamde T1 CRC). Hij participeert in verschillende landelijke initiatieven.

(Erfelijke) darmkanker

Meer informatie over onze speerpunt (erfelijke) darmkanker treft u hieronder aan.

Lees meer

IBD

Meer informatie over ons speerpunt IBD vindt u hier.

Lees meer

Leverziekten en levertransplantatie

Meer informatie over onze speerpunt Leverziekten en Levertransplantatie treft u hieronder aan.

Lees meer