lumclogo

Onderwijs Geneeskunde en Biomedische Wetenschap

CollegezaalDe samenstelling van de onderwijscommissie maag-darm-leverziekten is als volgt:

Dr. A.M.J. Langers (voorzitter, coördinator 3e jaars blok)
Dr. R.A. Veenendaal (adviseur studentonderwijs)
Dr. P.W.J. Maljaars (blokcoördinator 1e jaars blok)
Dr. I. Biemond (tevens lid van toets beoordelings commissie)
mw. J.M. Muller-van der Kolk (secretariële ondersteuning)
Prof.dr.ir. H.W. Verspaget (blok biomedische wetenschap)

Het doel van de onderwijscommissie is om het onderwijs waar de MDL-afdeling verantwoordelijk voor is, te innoveren en te structureren. Tevens wordt door kwaliteitscontrole continu gestreefd naar verdere verbetering van het onderwijs.

De onderwijsactiviteiten van de MDL-afdeling richten zich op verschillende doelgroepen: