lumclogo

Artsen in opleiding tot medisch specialist

Op de afdeling Maag Darm Leverziekten worden artsen opgeleid tot Maag Darm Lever-arts. Deze artsen hebben over het algemeen een tweejarige vooropleiding Interne Geneeskunde achter de rug. Hierna bekwamen de artsen in opleiding tot Maag-Darm-Lever-arts zich in vier jaar in de verschillende aspecten van het vak, zoals de zorg voor acute MDL patiënten, het behandelen van patiënten in de kliniek (waar patiënten met leverfalen, levertransplantatie-patiënten en IBD-patiënten een groot deel van de populatie uitmaken) en de zorg voor patiënten op de polikliniek. Daarnaast leren de artsen in opleiding een aantal specifieke vaardigheden, zoals oesofago-gastro-duodenoscopie, colonoscopie en ERCP, en het interpreteren van beeldvormende onderzoeken zoals MRI en CT.

De opleiding tot Maag Darm Lever-arts vindt plaats in samenwerking met de afdelingen MDL van het HAGA ziekenhuis in Den Haag en het Haaglanden Medisch Centrum in Den Haag.

De sollicitatiegesprekken voor de MDL opleidingsplekken 2024 vinden plaats in september 2023. Uw sollicitatiebrief moet voor
1 september 2023 binnen zijn. U kunt deze mailen naar:  tav de opleider.

Het onderwijs voor de AIOS MDL is gestructureerd met ingebouwde onderwijsmomenten bij elk ochtendrapport. Elke donderdag gedurende de lunch is er structureel onderwijs over diverse MDL (-gerelateerde) onderwerpen voor AIOS MDL. Een keer maand is er op vrijdagmiddag AIOS onderwijs. Verder is er een actieve regionale opleidingscyclus met bijeenkomsten in het HAGA, LUMC en HMC. Alle opleidingsactiviteiten zijn terug te vinden in het regionale opleidingsplan MDL van het OOR Leiden. (op te vragen bij stafsecretariaat MDL, LUMC, email: )