lumclogo

Co-assistenten

Om de week is er op de polikliniek MDL een co-assistent die een 1-weekse stage doet, waarbij hij/zij elke dag een nieuwe patiënt ziet en verder zoveel mogelijk betrokken wordt bij de activiteiten van de afdeling (meelopen met scopieën en grote visite, bijwonen van besprekingen etc). Op de afdeling is continu een co-assistent aanwezig, die gedurende een vier-wekelijkse stage kennis maakt met de diverse problematiek van de opgenomen MDL patiënten.

Tevens is er de mogelijkheid om op de MDL-afdeling een 16-wekelijkse semi-arts stage te lopen, verdeeld in 8 weken klinische stage en 8 weken poliklinische stage. Hierbij wordt gestreefd naar een snel groter wordende zelfstandigheid van de semi-arts, die daarin begeleid wordt door de klinisch supervisor. Deze stage is recent onder de loupe genomen en geherstructureerd, waarna de belangstelling voor deze stage aanzienlijk is toegenomen. De stage wordt met enthousiasme ontvangen door de semi-artsen die tot nu toe op de afdeling hun stage hebben gelopen. Zie voor meer informatie over de semi-arts stage hier en op het blackboard.