lumclogo

Medisch studenten

Een tweetal onderwijsblokken in het Geneeskunde-curriculum wordt gecoördineerd door de afdeling Maag-Darm-Leverziekten.

Dr. P.W.J. Maljaars is blokcoördinator van het eerstejaars blok "Sturing en Stofwisseling". Dit is een blok van 6 weken waarin bouw en functie van het spijsverteringskanaal aan bod komen.

Drs. J. van der Kraan is blokcoördinator van het derdejaarsblok "Vraagstukken Buik". Dit blok duurt 6 weken, hierin komen de meeste voorkomende aandoeningen van de inwendige organen van de buik en het kleine bekken aan de orde.

Beide onderwijsblokken worden jaarlijks geëvalueerd met de GOES-enquete de resultaten besproken in de onderwijscommissie en verwerkt in het blok van de volgende jaar.

Naast de bovengenoemde twee blokken, wordt ook bijgedragen aan overige blokken in het curriculum geneeskunde.