lumclogo

Semi arts

Op de afdeling maag-darm-leverziekten (MDL) is er de mogelijkheid om een semi-arts stage te lopen voor een periode van 16 weken.

De stage zal zijn opgebouwd uit een klinische periode van 8 weken en een poliklinische periode van 8 weken.

Doelstelling

De semi-arts stage op de MDL-afdeling is speciaal bedoeld voor co-assistenten met bijzondere interesse in de maag-darm-leverziekten en zij die overwegen de opleiding tot MDL-arts te gaan doen. Tijdens de stage zal er naar worden gestreefd dat de semi-arts met een toenemende mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid de zorg van de patiënt op zich neemt.

Klinische periode

De semi-arts zal meelopen op de afdeling maag-darm-leverziekten. Op deze afdeling is er een verscheidenheid aan patiënten die het gehele specialisme van de maag-darm-leverziekten beslaat. Aangezien er in Leiden levertransplantaties plaatsvinden, maken zowel pre- als post-levertransplantatie patiënten een substantieel deel van de opgenomen populatie uit. Tijdens de zaalstage loopt de semi-arts dagelijks de visite mee. Je hebt als semi-arts een aantal eigen patiënten (aantal is afhankelijk van de zwaarte van de patiënten en het opname-aanbod). Bij deze patiënten loop je zelf visite, in aanwezigheid van de zaalarts(en). De beslissingen omtrent het medisch beleid en voorschrijven van medicatie dienen te worden overlegd met de klinisch supervisor van de afdeling (of, indien er geen klinisch supervisor is, met de zaalarts). Ook bij familie-gesprekken en informatiegesprekken aan de patiënt zelf is het belangrijk dat deze in aanwezigheid van een supervisor (zaalarts of klinisch supervisor) plaatsvinden. Tijdens de klinische stage wordt verwacht dat je deelneemt aan alle besprekingen zoals genoemd op onderstaand weekschema en dat je ook zelf patiënten presenteert op deze besprekingen.

Poliklinische stage

De polikliniek maag-darm-leverziekten bestaat uit een aantal algemene maag-darm-leverziekten spreekuren en een aantal spreekuren waarin specialistische patiënten-populaties worden gezien. Dit laatste betreft de polikliniek IBD, leverziekten & levertransplantatie en oncologie. Gedurende de 8 weken poliklinische stage zal er naar worden gestreefd dat de semi-arts iedere dag tenminste één nieuwe patiënt ziet. Het is de bedoeling dat er een volledige anamnese en lichamelijk onderzoek afgenomen wordt, waarna er een probleemlijst, samenvatting, differentiaal diagnose, plan en therapie-voorstel (incl. voorschrijven van medicatie) wordt gemaakt. Dit wordt vervolgens besproken met de arts die de patiënt bij een volgend polikliniekbezoek terug zal zien. Het informatiegesprek dat vervolgens plaatsvindt, zal gebeuren door de semi-arts in aanwezigheid van een MDL arts. Van elke nieuwe polikliniek-patiënt dient een brief te worden geschreven aan de verwijzer. Deze brief zal na mede-ondertekening door de desbetreffende MDL arts naar de verwijzer worden gestuurd.

Ook tijdens de poliklinische stage is aanwezigheid bij de diverse overdrachten, besprekingen en onderwijsmomenten een vereiste.

Endoscopie

Zowel tijdens de klinische als tijdens de poliklinische periode is er tijd ingeroosterd voor het meekijken van endoscopieën. Een vast onderdeel van de poliklinische stage is het zelf doen van gastro-en colonoscopieën en scopietraining op een endoscopie-simulator (Simbionix). Dit gebeurt onder supervisie van een MDL arts.

Referaat

Wekelijks vindt de GI conference plaats, waarin een referaat of presentatie wordt gegeven door een van de artsen. In de laatste weken van de semi-arts stage is het de bedoeling dat de semi-arts eenmaal een referaat of presentatie houdt op deze bespreking.

Wetenschappelijk onderzoek

Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek zal, waar mogelijk, worden gefaciliteerd. 

Beoordeling

De beoordeling van de klinische stage vindt plaats door de chef de clinique (na 4 en 8 weken). 

De eindbeoordeling vindt plaats na afloop van de poliklinische stage, aan het eind van de 16 weken.

Stage-perioden

Aangezien de stage is opgebouwd uit tweemaal een 8-wekelijkse periode, zal er elke 8 weken een nieuwe semi-arts kunnen beginnen met de stage en kunnen er maximaal 2 semi-artsen tegelijk werkzaam zijn op de maag-, darm-leverziekten.