lumclogo

Verpleegkundigen

Zowel op landelijk als op lokaal niveau werd er aandacht besteed aan de nascholing van verpleegkundigen. Dr. Veenendaal organiseert jaarlijks een interactieve Bloedingen-dag voor endoscopie-verpleegkundingen, met in de ochtend de theorie over en in de middag de praktische vaardigheden. Het enthousiasme van de deelnemers is groot.

Voor de verpleegkundigen van de afdeling MDLZ en de scopie-afdeling wordt jaarlijks een scholingsdag georganiseerd over een onderwerp dat veel aan de orde komt op de afdeling, zoals interventies aan de lever en nieuwe ontwikkelingen bij IBD.

In nauwe samenwerking met de IBD werkgroep en verpleegkundig specialisten IBD wordt jaarlijks een nascholingsdag voor verpleegkundig specialisten IBD georganiseerd.