lumclogo

Trial bureau

In het LUMC verricht het MDL-Trialbureau klinisch wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe medicijnen en behandelmethoden voor patiënten met IBD (M. Crohn & colitis ulcerosa), leverziekten (Hepatitis & levertransplantatie) en CRC (colon rectaal carcinoom).

Korte ontstaansgeschiedenis

Binnen de afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten van het LUMC is onderzoek een van de kerntaken. Voorheen werden de klinische wetenschappelijke onderzoeken (op kleine schaal) voornamelijk door de artsen en de arts-assistent uitgevoerd. In 2002 werd de eerste onderzoeksverpleegkundige aangenomen ter ondersteuning van de artsen om op grotere schaal IBD en leverziekten gerelateerde onderzoeken te kunnen uitvoeren. In 2006 werd een tweede onderzoeksverpleegkundige aangenomen en kort daarna werd het MDL-Trialbureau opgericht. Sinds 2007 bestaat het MDL-Trialbureau uit drie onderzoeksverpleegkundigen (twee voor Leverziekten en één voor IBD) en acht gastro-enterologen.

Onderzoeksteam

Het MDL-Trialbureau team bestaat uit acht gastro-enterologen en vier onderzoeksverpleegkundigen.

De speerpunten van het MDL-Trialbureau

  • Inflammatoire darmziekten (IBD)
  • Leverziekten
  • Colorectale carcinoom (CRC)

Het MDL-Trialbureau streeft ernaar om een autonoom functionerend, transparant, efficiënt en innovatief onderzoekscentrum te zijn, waar op hoog nationaal en internationaal niveau wetenschappelijk onderzoek wordt verricht.