lumclogo

IBD studies Colitis Ulcerosa

SURVEILLANCE STUDIE

Risicofactoren voor het krijgen van dikke darm kanker bij patiënten met inflammatoire darmziekten die surveillance ondergaan:een prospectief cohort onderzoek.
Door met een kleurstof de darm te sprayen (wordt niet opgenomen) worden afwijkingen eerder opgespoord. Door beter te kijken, hoeven we minder vaak het onderzoek te herhalen.
Door grote groep IBD patiënten die screening voor darmkanker ondergaan gegevens en lichaamsmateriaal te verzamelen kunnen nieuwe factoren bekeken worden die kans op darmkanker mogelijk voorspellen.

OPUS

Europees onderzoek naar patiënten met matig tot ernstig colitis ulcerosa.
Een prospectief, observationeel, niet-inverventioneel postmarketingprogramma voor veiligheidscontrole
Duur: 5 jaar
Behandeling: remicade of standaard.
Geen inclusies meer

M10-223

Een multicenter, openlabel onderzoek naar de veiligheid en verdraagzaamheid van het humane anti-TNF monoklonale antilichaam adalimumab op lange termijn na herhaalde toediening van adalimumab aan patiënten met colitis ulcerosa.
Duur: 6 jaar.
Behandeling: humira.
Geen inclusies meer

SIGMA-TAU

Fase III, in parallelle groepen, placebo gecontroleerde, dubbelblinde, gerandomiseerde, multicentre, internationale studie naar de veiligheid en werkzaamheid van propionyl-L-carnitine hydrochloride(ST 261) tabletten met gemodificeerde afgifte bij patiënten die lijden aan een lichte vorm van colitis ulcerosa en die een orale stabiele behandeling krijgen.
Duur: 12 weken
Behandeling: propion-L-carnitine of placebo
Start binnenkort

OCTAVE(Pfizer)

Een multi-center gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo gecontroleerde, parallelle groepen studie van orale CP-690,550 als een inductie-therapie bij patiënten met een matige tot ernstige colitis ulcerosa
8 weken inductie therapie gevolgd door onderhouds-en open-label behandeling
Duur 8+ 52 weken?
Behandeling: tofacitinib of placebo
Belangrijke inclusie criteria, patiënten reageren niet goed op één van de volgende behandelingen voor colitis ulcerosa; orale corticosteroiden, 5-ASA, adalimumab/infliximab en/of azathioprine/6-mp
Start binnenkort

AMGEN CU STUDIE

Een gerandomiseerde, dubbel-blinde, meervoudige dosis, placebo gecontroleerde studie om de veiligheid, verdraagzaamheid en werking van AMG 181 te evalueren bij patiënten met matig tot ernstige colitis ulcerosa
Duur: 24 weken inductieperiode en 2 jaar open labelperiode
Behandeling: AMG 181 , placebo gecontroleerd 2:1
Start binnenkort