lumclogo

IBD studies Colitis Ulcerosa/M. Crohn

Etrolizumab studies

Bergamot GA29144: Een fase 3, gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd multicenter onderzoek ter beoordeling van de werkzaamheid en veiligheid van etrolizumab als inductie en onderhoudsbehandeling voor patiënten met matig tot ernstige actieve ziekte van Crohn.

Juniper GA29145: Een open label verlengings- en veiligheidsmonitoringsonderzoek bij patiënten met matig tot ernstige actieve ziekte van Crohn die eerder waren opgenomen in het etrolizumab fase 3 protocol GA29144

FIGARO studies SHP647

Madcam 301: Een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd, fase 3 onderzoek met parallelle groepen naar de werkzaamheid en veiligheid van SHP647 als inductietherapie bij proefpersonen met matige tot ernstige colitis ulcerosa (FIGARO UC 301)

Madcam 303: Een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd, fase 3 onderzoek met parallelle groepen naar de werkzaamheid en veiligheid van SHP647 als onderhoudstherapie bij proefpersonen met matige tot ernstige colitis ulcerosa (FIGARO UC 303)

Madcam 304: Een fase 3-verlengingsonderzoek naar de veiligheid op de lange termijn van SHP647 bij proefpersonen met matige tot ernstige colitis ulcerosa (AIDA)

Coltitis Ulcerosa

M14-234: Een multicenter, gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek naar om de veiligheid en werkzaamheid van upadacitinib (ABT-494) te evalueren als inductie- en onderhoudstherapie in proefpersonen met matige tot ernstige actieve colitis ulcerosa

M14-533: Een fase 3, multicenter , langlopende extensie studie om de lange-termijn veiligheid en werkzaamheid van upadacitinib (ABT-494) te evalueren in proefpersonen met colitis ulcerosa

Ladi studie

Opgezet door Radboudumc in samenwerking met het Erasmus MC

Stapsgewijze verlenging van het adalimumab (Humira) interval bij patiënten met de ziekte van Crohn

POWER studie

Een multicenter, gerandomiseerd, placebogecontroleerd, dubbelblind, fase 3b-onderzoek naar de veiligheid en werkzaamheid van herinductie therapie met intraveneuse indiening van ustekinumab bij patiënten met matige tot ernstige actieve ziekte van Crohn

SEAVUE

Een multicenter, gerandomiseerd, placebogecontroleerd, geblindeerde, met actief geneesmiddel gecontroleerde fase 3b-studie ter vergelijking van de werkzaamheid en veiligheid van ustekinumab met die adalimumab bij de behandeling van patiënten met matige tot ernstige ziekte van Crohn nog nooit met biologische middelen behandeld zijn