lumclogo

IBD studies M. Crohn

SURVEILLANCE STUDIE

Risicofactoren voor het krijgen van dikke darm kanker bij patiënten met inflammatoire darmziekten die surveillance ondergaan: een prospectief cohort onderzoek.
Door met een kleurstof de darm te sprayen (wordt niet opgenomen) worden afwijkingen eerder opgespoord. Door beter te kijken, hoeven we minder vaak het onderzoek te herhalen.
Door grote groep IBD patiënten die screening voor darmkanker ondergaan gegevens en lichaamsmateriaal te verzamelen kunnen nieuwe factoren bekeken worden die kans op darmkanker mogelijk voorspellen.

PYRAMID (Abbott)

Een 6 jaar durend obervationeel onderzoek naar Humira bij patiënten met een matig tot ernstig actieve ziekte van Crohn.
Behandeling: Humira of Standaard
Geen inclusies meer, alleen nog vervolgen.

Stamcelstudie bij fistels (MSCF)

Patiënten met bewezen ziekte van Crohn en daarbij producerende perianale fistels die niet reageren op de huidige therapieën.
Duur: 32 weken.
Behandeling: lokale injecties van 'verse' stamcellen (MSCs) of placebo na het uitschrapen van de fistel op OK.
Drie groepen waarbij 5 van de 7 patiënten MSCs krijgen en 2 van de 7 placebo en de dosis van de MSCs varieert: 10 miljoen, 30 miljoen en 90 miljoen MSCs.

DEVELOP (Janssen)

Een multicentrum prospectieve lange termijn onderzoek van kinderen met M.Crohn.
Onderzoek start tussen 6-17 jaar.
Duur: totaal 20 jaar.
Inclusie voor jaar 2012 stop.

CALM, M11-271(Abbott)

Een open-label, multi center onderzoek naar de werkzaamheid en veiligheid van twee behandelgroepen bij patiënten met matig tot ernstige ziekte van Crohn.
Duur: 56 weken.
Behandeling: Start met 8 weken prednison, daarna indeling en verdere behandeling ;
De stappen in het schema wordt bepaald op basis van klinische uitslagen en evt. laboratoriumuitslagen, afhankelijk van de behandelgroep.
Optie 1: geen azathioprine of humira. Prednison mag gestopt of voorgezet worden.
Optie 2: alleen humira, start 160 mg, daarna 80 mg, daarna 40 mg om de week.
Optie 3: humira, 40 mg elke week, bij verbetering humira afbouwen naar om de week.
Optie 4: humira ,40 mg elke week, dagelijks azathioprine en prednison.