lumclogo

Studies leverziekten

Auto Immuun Hepatitis

Een onderzoek naar de genetische achtergrond en behandeling van auto immuun hepatitis.
Er wordt eenmalig bloed en vragenlijsten afgenomen.

LOL lll

Een multicenter, gerandomiseerd, open label, gecontroleerd klinisch onderzoek bij primaire levertransplantatie patiënten waarin de lange termijn nierfunctie worden vergeleken tussen een behandelingsregime met standaard dosering tacrolimus verlengde afgifte en een behandelingsregime met lage dosering tacrolimus verlengde afgifte in combinatie met een lage dosering sirolimus.

Behandeling: 

- arm 1: standaard dosis Advagraf
- arm 2: combinatie lage dosis Advagraf en lage dosis Sirolimus

Duur studie: 3 jaar

Porthos

Het betreft een gerandomiseerd internationaal onderzoek, waarin de balans tussen voor- en nadelen van bloeddrukmeting in een leverbloedvat onderzocht wordt bij mensen met levercirrose en slokdarmspataders waarvoor behandeling met bètablokkers moet worden gestart.

Behandeling: 

- arm 1: levervenedrukmeting voor en na 1 mnd start Propranolol
- arm 2: Propranolol

Duur studie: 2 jaar

PSC/NUC3

Dubbelblind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd fase II-onderzoek naar de dosering van nor-ursodeoxycholzuur voor de behandeling van primaire scleroserende cholangitis, waarbij capsules in verschillende sterktes vergeleken worden met placebo.

Behandeling:

- 1e arm 500 mg Nor-ursodeoxycholzuur
- 2e arm 1000 mg Nor-ursodeoxycholzuur
- 3e arm 1500 mg Nor-ursodeoxycholzuur
- 4e arm placebo

Duur studie: 12 weken en 4 weken follow up

Binnenkort verwacht:

Hepatitis C

Een fase 2, multicenter, open-label onderzoek om de veiligheid en werkzaamheid van sofosbuvir/ledipasvir in een combinatie met vaste dosis + ribavirine te onderzoeken bij toediening hiervan aan proefpersonen met chronische HCV-infectie die gevorderde leverziekte hebben of een levertransplantatie ondergaan hebben.

Behandeling: Sofosbuvir/Ledipasvir + Ribavirine
Duur: 12/24 weken en 24 weken follow up