lumclogo

Studies leverziekten

AMBER

Het is een gerandomiseerd, dubbelblind, placebo gecontroleerd internationaal onderzoek , dat bestaat uit twee delen naar de veiligheid en werkzaamheid van VAY736 bij patiënten met een auto-immuun hepatitis, die onvoldoende baat hebben bij de standaard behandeling of die deze niet verdragen.

AROAAT2001    

Een placebogecontroleerde, multidose, fase 2/3-studie ter bepaling van de veiligheid, de verdraagbaarheid en het effect op parameters van de leverhistologie als reactie op ARO-AAT bij patiënten met alfa-1-antitrypsinedeficiëntie (AATD).

CAMARO

Het betreft een gerandomiseerde , open-label, gecontroleerd klinisch onderzoek bij niet eerder behandelde patiënten met auto-immuun hepatitis waarbij gekeken wordt naar de effectiviteit en veiligheid van mycofenolaatmofetil (Cellcept)  en azathioprine.

Enanta Intrepid/PBC     

Een gerandomiseerde, dubbelblind, placebogecontroleerd, fase 2 onderzoek naar dosisbereik ter beoordeling van de veiligheid, verdraagbaarheid, farmokinetiek en doeltreffendheid van EDP-305 bij proefpersonen met primaire biliaire cholangitis (PBC) met of zonder inadequate respons op urosodeoxycholzuur (UDCA).

Fibrose in Autoimmuun hepatitis

Het doel van het onderzoek is om te kijken of bindweefsel in de lever toeneemt tijdens de behandeling van autoimmuun hepatitis met behulp van een fibroscan.

NUC5/PSC         

Dubbelblind, gerandomiseerd, placebogecontroleerd, fase III-onderzoek ter vergelijking van norursodeoxycholzuur-capsules met placebo bij de behandeling van primaire scleroserende cholangitis.

Porthos

Het betreft een gerandomiseerd internationaal onderzoek, waarin de balans tussen voor- en nadelen van bloeddrukmeting in een leverbloedvat onderzocht wordt bij mensen met levercirrose en slokdarmspataders waarvoor behandeling met bètablokkers moet worden gestart.

Behandeling: 

- arm 1: levervenedrukmeting voor en na 1 mnd start Propranolol
- arm 2: Propranolol

Duur studie: 2 jaar

RADIcAL             

Wetenschappelijk onderzoek naar leververvetting.