lumclogo

Leverziekten

Enkele vormen van diagnostiek en therapie met endoscopie of radiodiagnostiek bij leverziekten

Voor diagnose en behandeling kan het nodig zijn om naast bloedonderzoek aanvullend onderzoek bij u te verrichten. Een aantal van dit soort onderzoeken vindt u hieronder met uitleg.

Echografie

Hierbij wordt met ultrageluid een afbeelding van uw lever en galwegen gemaakt. Ook kan hierbij met een zogenaamd Doppler-signaal de bloed doorstroming van de lever bekeken worden. Vaak lukt het ook om te kijken of er vocht (ascites) in de buik zit en wordt meteen naar andere organen gekeken. Het is nodig om nuchter te komen, het onderzoek is niet belastend en duurt ongeveer 15 minuten. Voor meer informatie zie de folder Echografisch onderzoek.

CT-scan

U ligt in een soort buis en daarin draait een Röntgenbuis om u heen. De afbeeldingen die gemaakt zijn gaan naar een computer die er dwarsdoorsneden van het lichaam uit reconstrueert. Meestal moet u contrast drinken. Bij een leverCTscan moet meestal ook contrast gegeven worden via een ader. Om de nierfunctie te beschermen kan het nodig zijn dat er voor en na het onderzoek een infuus met vocht wordt toegediend tijdens een dagopname. Voor meer informatie zie de folder CT onderzoek.

MRI/MRCP

Dit lijkt op een CT scan. De buis waar u in ligt is wat nauwer. In plaats van met Röntgen worden de beelden hier met magneetvelden gemaakt, waarna de computer weer dwarsdoorsneden van het lichaam berekent (magnetic resonance imaging= MRI). Ook hier is toedienen van contrast soms nodig. U krijgt oordopjes in verband met de herrie die het apparaat maakt. Een MRI van de galwegen noemen we MRCP (=MRI Cholangiografie). Voor meer informatie zie de folder MRI.

Leverbiopsie

Bij een leverbiopsie wordt met een dunne holle naald na plaatselijke verdoving en onder echografie een pijpje lever uit de lever geprikt. Dit wordt daarna na kleuring door de patholoog onder het microscoop bekeken. Ook kan het nodig zijn een stukje naar een ander laboratorium te sturen. Het onderzoek gebeurt in dagopname. U moet nuchter komen. Als er geen problemen zijn kunt u ongeveer 4 uur na het onderzoek weer naar huis. Voor meer informatie zie de folder Lever (Tx) biopsie.

Gastroscopie

Dit is een onderzoek met een slang met camera via de mond waarbij slokdarm, maag en 12-vingerdarm worden bekeken. Er kunnen ook weefselmonsters (biopsieën) worden afgenomen. Ook kan via de gastroscoop behandeling plaatsvinden als het leggen van bandjes om slokdarmspataders. Voor meer informatie zie de folder Oesophago-Gastro-Duodenoscopie.

ERCP

Dit is een onderzoek met een slang met camera waarbij contrast in de galweg (en soms alvleesklier) wordt ingebracht. Met Röntgen doorlichting kunnen de galwegen dan afgebeeld worden. Ook kunnen via ERCP behandelingen plaatsvinden, zoals verwijderen van galstenen, oprekken van een vernauwing of plaatsen van een buisje (endoprothese) of stent in de galweg. Voor meer informatie zie de folder ERCP.

Colonoscopie

Bij dit onderzoek wordt met een slang met camera de dikke darm bekeken. Ook kunnen hierbij biopsieën worden genomen en ingrepen plaatsvinden als verwijderen van poliepen. Voor meer informatie zie coloscopie. (ook wel: coloscopie genoemd)

Levervenedrukmeting

Dit onderzoek dient om de druk in de bloedvaten van de lever vast te stellen. Na plaatselijke verdoving wordt via een ader in de hals een dun slangetje (catheter) naar de leverader opgevoerd, waarna de drukken in de lever gemeten worden. Voor meer informatie zie de folder Levervenedrukmeting.

TIPS

Dit is een behandeling bij portale hypertensie. Hierbij wordt onder narcose een slangetje (catheter) vanuit de hals naar de leverader opgevoerd, net als bij levervenedrukmeting. Vervolgens wordt met een kromme naald in de lever geprikt onder echo en Röntgen doorlichting tot de poortader bereikt is. Na oprekken van het traject wordt er vervolgens een stent tussen poortader en leverader gezet om de druk in de poortader te verlagen.

RFA

Bij radiofrequency ablatie (RFA) wordt onder narcose een gezwel in de lever aangeprikt onder echo of CTscan en vervolegns door plaatselijke verhitting weggebrand. Voor meer informatie zie de folder RFA van een levertumor.

TACE

Bij deze behandeling wordt een slangetje (catheter) onder doorlichting opgevoerd via een slagader naar een gezwel in de lever, waarna via deze catheter bolletjes met chemotherapie plaatselijk in de tumor gespoten worden. Voor meer informatie zie de folder chemo-embolisatie van de levertumor.

Yttrium behandeling

Deze behandeling lijkt op TACE, maar hier worden bolletjes met Yttrium straling in het gezwel gespoten. Tevoren moet apart een onderzoek via de bloedvaten en een scan plaatsvinden en is het soms nodig bij het bloedvatonderzoek bepaalde bloedvaten dicht te maken.