lumclogo

Dagelijkse gang van zaken

Een aantal zaken op een verpleeg afdeling verloopt in een vast ritme. Maaltijden, dagelijks verzorging, controle van bloeddruk, pols, temperatuur en medicatieverstrekking vinden zowel overdag, 's avonds als 's nachts plaats. Gedurende de dag kunnen onderzoeken, behandelingen en/of andere afspraken gepland zijn. Het is belangrijk dat u ook die momenten op de afdeling aanwezig bent. Als het medisch verantwoord is, kunt u na overleg met een verpleegkundige de afdeling verlaten.

Vanwege uw veiligheid en om verzekeringstechnische redenen mag u het LUMC terrein niet verlaten en dient u voorzien te zijn van een identificatiebandje om uw pols.

Hieronder de globale dagindeling van de verpleegafdeling:

08.00 uur Verstrekken van medicatie.
    Controle van temperatuur en pols.
08.00 - 08.30 uur  Ontbijt.
08.00 - 11.30 uur Wassen, verzorgen, medische en/of verpleegkundige behandeling
  onderzoek, zo nodig verstrekken van medicatie.
10.00 - 10.30 uur      Koffie en frisdrank.
10.00 - 11.00 uur     

Artsenvisite.

12.00 - 12.30 uur      Middagmaaltijd en verstrekken van medicatie.
12.30 - 13.30 uur      Rustuur voor patiënten.
13.30 - 14.15 uur      Controle van temperatuur en pols, verstrekken van medicatie.
 

Koffie en frisdrank.

15.00 - 17.00 uur     

Medische en/of verpleegkundige behandeling.

17.00 - 18.00 uur     

Avondmaaltijd en verstrekken van medicatie.

19.30 - 20.00 uur     

Koffie en frisdrank. 

19.30 - 21.30 uur      Medische en/of verpleegkundige behandeling.
  Zonodig controle van temperatuur en pols.
 21.30 - 22.30 uur      Verzorging voor de nacht en verstrekken van medicatie.
 22.30 - 08.00 uur      Nachtrust voor patiënten.