lumclogo

Klachten

Suggesties ter verbetering

Iedere suggestie van uw kant die ons de mogelijkheid biedt om onze zorgverlening te verbeteren is welkom. U kunt uw voorstellen indienen bij onze medewerkers of (eventueel anoniem) via onze klachten en/of ideeënbus. Onze afdeling streeft er namelijk naar om hoge kwaliteit te bieden, zowel in medisch-technisch opzicht, als in de zorg en aandacht voor u.

Klacht bespreken

Mocht u niet tevreden zijn over het optreden van onze medewerkers, dan wordt u verzocht dat allereerst kenbaar te maken aan die perso(o)n(en) zelf. Mocht u het niet prettig vinden om uw klacht direct te bespreken met de zorgverlener, dan kunt u uw klacht bespreken met iemand van het Patiëntenservicebureau. Zij kunnen u helpen bij het schriftelijk indienen van een klacht of suggestie ter verbetering.

Deze klachten / suggesties worden op de afdeling en op hoger ziekenhuisniveau besproken. Waar dit nodig wordt gevonden worden er maatregelen genomen ter verbetering van de zorgverlening (Zie ook Klachtenafhandeling in het LUMC).