lumclogo

Medewerkers

Op de verpleegafdeling kunt u te maken krijgen met de volgende medewerkers:

  • Artsen

De medische staf bestaat uit het afdelingshoofd (de hoogleraar), de supervisor en de arts assistent (zaalarts). Co-assistenten een semi artsen maken deel uit van het team tijdens hun opleiding tot arts. Het afdelingshoofd is verantwoordelijk voor het medisch beleid.

  • Verpleegkundigen

Het verpleegkundig team bestaat uit teamleiders, expertverpleegkundigen, seniorverpleegkundigen, verpleegkundigen, en student verpleegkundigen. De afdelingen valt onder de organisatorische eenheid interne geneeskunde, aangestuurd door een verpleegkundig hoofd. De verpleegkundigen werken in drie diensten, een dag-, avond- en nachtdienst. Tussen de verschillende diensten in een overdracht van zorg plaats.

  • Secretaresses
  • Voedingsassistenten
  • Huishoudelijk assistente en/of interieur verzorgers
  • Maatschappelijk werkers
  • Fysiotherapeuten
  • Geestelijk verzorgers
  • Diëtisten 

Het LUMC is een universitair medisch centrum. Dat betekent dat er niet alleen patiëntenzorg, maar ook onderzoek plaatsvindt een onderwijs wordt gegeven. Het is daarom mogelijk dat medewerkers een student of stagiaire bij zich hebben. Indien het voor onderwijs doeleinden nodig is om deze personen bij uw behandeling te betrekken, zult u  hiervan op de hoogte gesteld worden.