lumclogo

Prof. Dr. J.C.H. Hardwick

James HardwickProf. Dr. J.C.H. Hardwick (James) is maag-darm-leverarts en sinds 2007 werkzaam in het LUMC. Hij heeft als aandachtsgebied de vroege detectie en behandeling van dikkedarm tumoren.

In 2002 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift “Molecular Mechanisms in Colon Cancer”.

In 2015 werd hij benoemd tot hoogleraar maag-darm-leverziekten, in het bijzonder het vroeg detecteren en behandelen van colorectale tumoren. In zijn onderzoek kijkt hij naar nieuwe methodes op darmkanker op de sporen en om ze ‘orgaan sparend’ te verwijderen.

Verder richt zijn onderzoek zich op de moleculaire ontstaanswijze van darmkanker.

 

Terug naar overzicht