lumclogo

Dr. M.J. Coenraad

Minneke CoenraadDr. M.J. Coenraad (Minneke) is gastroenteroloog-hepatoloog sinds 2007. Ze is hoofd van de Lever Tumoren Werkgroep en universitair hoofddocent in het Leids Universitair Medisch Centrum.

Haar voornaamste interesse, zowel klinisch als wetenschappelijk, gaat uit naar het begrip van de pathofysiologie van complicaties van eindstadium leverziekten, zoals gedecompenseerde levercirrose, acuut-op-chronisch leverfalen en hepatocellulair carcinoom (HCC).

Zij is betrokken in verschillende multicentrische studies op het gebied van complicaties van eindstadium leverziekten in leidinggevende positie in twee Horizon 2020- gefinancierde onderzoeksprojecten (RADIcAL en MICROB-PREDICT) en initiatiefnemer en voorzitter van de KWF-gefinancierde Nederlandse HCC biobank.

Minneke Coenraad is directeur van de United European Gastroenterology (UEG) Summer School, bestuurslid van verschillende nationale en internationale commissies (b.v. UEG National Societies Committee, UEG Education committee, Dutch Hepatocellular Carcinoma Group, Dutch Portal Hypertension Group). Zij is redactielid van het wetenschappelijke tijdschrift ‘Liver International’. Als gastdocent is zij sinds 2019 deeltijds verbonden aan de afdeling maag-darm-leverziekten, Katholieke Universiteit Leuven, België.

 

Terug naar overzicht