lumclogo

Dr. P.W.J. Maljaars

Jeroen MaljaarsDr. P.W.J. Maljaars (Jeroen) is maag-darm-leverarts en sinds 2015 staflid in het Leids Universitair Medisch Centrum.

In 2010 promoveerde hij aan de Universiteit van Maastricht op het proefschrift ‘Intestinal fat and eating behavior- Role of the ileal brake’.

 

Hij rondde de opleiding tot maag-darm-leverarts af in 2015.

Dr. Maljaars heeft als aandachtsgebied zorg voor patiënten met een inflammatoire darmziekten (M Crohn en Colitis Ulcerosa) en maakt onderdeel uit van het multidisciplinaire behandelteam voor deze patiënten. Hij houdt zich bezig met de poliklinische, klinische en endoscopische zorg.

Zijn onderzoek richt zich op behandeling van oudere patiënten met een inflammatoire darmziekte, waarbij gekeken wordt naar de relatie tussen patiënt-kenmerken (zoals kwetsbaarheid en sarcopenie), de uitkomst van behandeling en hoe behandelbesluiten tot stand komen.

Daarnaast doet hij onderzoek naar de rol van leefstijl (dieet, lichaamsbeweging) in het welbevinden van patiënten met een inflammatoire darmziekte.

 

Terug naar overzicht