lumclogo

Afspraakherinnering (SMS)

De polikliniek Maag-darm-leverziekten en de afdeling Endoscopie hebben een SMS-herinneringsdienst. telefoon sms herinnering

U ontvangt enige dagen van te voren een sms ter herinnering aan uw afspraak. Aan deze service zijn geen kosten verbonden. Om de service zo goed mogelijk te laten verlopen is het belangrijk dat uw telefoonnummer juist in ons bestand staat.

U kunt uw mobiele nummer doorgeven aan de secretaresse op de polikliniek of bij de endoscopieafdeling. Indien u geen SMS wilt ontvangen kunt u dat ook bij de secretaresse aangeven.