lumclogo

Algemene maag-darm-leverziekten

stethoscoopDagelijks zijn er spreekuren op de polikliniek Maag, Darm, Leverziekten. Deze spreekuren worden verricht door de stafleden, arts-assistenten, specialistisch verpleegkundigen en onderzoeksverpleegkundigen. Doordat het LUMC een opleidingskliniek is, kan het zijn dat u eerst door een co-assistent of semi-arts wordt beoordeeld. Ook kan het zijn dat u in de loop van de tijd van dokter wisselt. De kwaliteit en continuïteit is echter gewaarborgd, omdat de artsen in opleiding altijd onder supervisie van een staflid werken. Verder worden veel beslissingen bij multidisciplinaire overleg genomen

Verwijzing en oproep

Voor een eerste consult op de polikliniek Maag, Darm, Leverziekten is het noodzakelijk dat er een verwijsbrief wordt verzonden door uw behandelend specialist of huisarts naar de polikliniek waarna u per post een oproep kunt verwachten. Incidenteel zult u telefonisch op de hoogte worden gebracht van een eerste afspraak. Afhankelijk van de verwijsreden kan de tijd tussen de ontvangst van de verwijsbrief en het eerste consult tussen de een en de acht weken liggen.

Algemene polikliniek en gespecialiseerde poliklinieken

Naast de algemene polikliniek Maag, Darm, Leverziekten zijn er een aantal gespecialiseerde poliklinieken waarvoor aparte spreekuren worden gehouden.

Op elke specialistische polikliniek werken specialisten en specialistisch verpleegkundigen die zich hebben gespecialiseerd in dat vakgebied. De arts-assistenten die op deze spreekuren werkzaam zijn, doen dat in het kader van hun opleiding in dat vakgebied.

Het is mogelijk dat u wordt aangeboden om deel te nemen aan behandelingen in het kader van wetenschappelijk onderzoek. U zult hierover altijd van tevoren uitvoerig worden geïnformeerd en deelname gebeurt op vrijwillige basis.