lumclogo

Verpleegkundig specialist

Wat is een verpleegkundig specialist?

De verpleegkundig specialist is een verpleegkundige met een aanvullende universitaire opleiding op medisch gebied. De verpleegkundig specialist is een hulpverlener die zich qua bevoegdheid bevindt tussen arts en verpleegkundige, zij heeft medische en verpleegkundige taken. Zij kan verschillende taken van de arts overnemen. Zo kan de verpleegkundig specialist anamnese gesprekken voeren, lichamelijk onderzoek verrichten, aanvullende onderzoeken met u afspreken, in bepaalde gevallen zelf diagnoses stellen en medicatie voorschrijven. Naast de patiëntenzorg houdt de verpleegkundig specialist zich ook bezig met het verbeteren van de kwaliteit van deze zorg door nieuwe kennis en innovaties toe te passen en houdt zij zich bezig met onderzoek en het vertalen van onderzoeksresultaten naar de praktijk.

Verpleegkundig specialisten IBD

In het LUMC werken Suzanne Gerresten, Rosaline Theeuwen en Denise van den Berg als verpleegkundig specialist IBD. Zij hebben zich gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa. De verpleegkundig specialisten IBD van het LUMC zijn uw eerste aanspreekpunt voor vragen, opvlammingen en andere problemen omtrent uw darmaandoening.

De verpleegkundig specialisten werken nauw samen met de MDL-arts bij wie u onder behandeling bent.
De verpleegkundig specialist geeft u gerichte voorlichting, informatie en biedt u ondersteuning bij het leren omgaan met de ziekte en de gevolgen ervan. Zij bespreekt met u onderwerpen die op een bepaald moment tijdens het ziekteproces voor u van belang kunnen zijn. U kunt met al uw vragen bij haar terecht. Ook is ondersteuning en begeleiding van uw naasten een belangrijke taak.

Verder kan de verpleegkundig specialist IBD u:

  • informatie geven over medicijngebruik, zowel over de werking van de medicatie als de wijze waarop de medicatie gebruikt moeten worden
  • medicatie opstarten of zo nodig aanpassen indien hier reden toe is
  • informatie geven over zwangerschap en vruchtbaarheid bij IBD
  • informatie en eventueel aanvullend onderzoek doen indien u veel last heeft van gewrichtsklachten
  • adviseren hoe u symptomen die bij uw ziekte en behandeling kunnen optreden kunt herkennen, zij kan u ideeën aanreiken hoe u het beste hierop kunt reageren
  • informeren hoe u eventuele ongemakken die bij uw ziekte optreden kunt opvangen
  • uitleg geven over onderzoekenadvies en voorlichting over voeding
  • informatie verlenen over patiëntenverenigingen, informatiemateriaal etc.
  • hulp bieden bij lichamelijke en/of psychosociale problemen

Indien nodig verwijst zij u in overleg met uw specialist naar andere zorgverleners, bijvoorbeeld diëtiste, dermatoloog, reumatoloog psycholoog/maatschappelijk werker, thuiszorg.

Een afspraak met de verpleegkundig specialist IBD

Het spreekuur van de verpleegkundig specialist verloopt volgens afspraak. De verpleegkundig specialisten zijn op werkdagen dagelijks aanwezig.

Telefonisch spreekuur (medische vragen):
Werkdagen van 09:00 - 10:00 uur en 13:30 - 14:00 uur.
Telefoon: 071 - 52 63 575 keuze nr 3
e-mail:

Wij streven ernaar om vragen zoveel mogelijk binnen 24-48 uur te beantwoorden.