lumclogo

Verpleegkundig specialist

In het LUMC werken Marthe Verwey en Rosaline Theeuwen als verpleegkundig specialist IBD. Zij hebben zich gespecialiseerd in de zorg voor patiënten met de ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa. De verpleegkundig specialisten IBD van het LUMC zijn uw eerste aanspreekpunt voor vragen, opvlammingen en andere problemen omtrent uw darmaandoening.

Als verpleegkundigen werken zij nauw samen met de MDL-arts bij wie u onder behandeling bent.
De verpleegkundige geeft u gerichte voorlichting, informatie en biedt u ondersteuning bij het leren omgaan met de ziekte en de gevolgen ervan. Zij bespreekt met u onderwerpen die op een bepaald moment tijdens het ziekteproces voor u van belang kunnen zijn. U kunt met al uw vragen bij haar terecht. Ook is ondersteuning en begeleiding van uw naasten een belangrijke taak.

Verder kan de verpleegkundig specialist IBD u:

  • informatie geven over medicijngebruik, zowel over de werking van de medicatie als de wijze waarop de medicatie gebruikt moeten worden
  • informatie geven over zwangerschap en vruchtbaarheid bij IBD
  • adviseren hoe u symptomen die bij uw ziekte en behandeling kunnen optreden kunt herkennen, zij kan u ideeën aanreiken hoe u het beste hierop kunt reageren
  • informeren hoe u eventuele ongemakken die bij uw ziekte optreden kunt opvangen
  • uitleg geven over onderzoekenadvies en voorlichting over voeding
  • informatie verlenen over patiëntenverenigingen, informatiemateriaal etc.
  • hulp bieden bij lichamelijke en/of psychosociale problemen

Indien nodig verwijst zij u in overleg met uw specialist naar andere zorgverleners, bijvoorbeeld diëtiste, maatschappelijk werker, thuiszorg.

Telefonisch spreekuur (medische vragen):
Werkdagen van 09:00 - 10:00 uur en 13:30 - 14:00 uur.
Telefoon: 071- 529 9285
e-mail:

Wij streven ernaar om vragen zoveel mogelijk binnen 24-48 uur te beantwoorden.