lumclogo

Polikliniek leverfalen en levertransplantaties

Het LUMC heeft als levertransplantatiecentrum veel expertise op het gebied van cirrose en leverfalen.

Patienten worden verwezen voor het in kaart brengen van de ernst van hun cirrose en leverfalen, opstellen van behandelplan voor complicaties van cirrose als ascites, varices bloedingen, encefalopathie, ondervoeding, osteoporose en de noodzaak, timing en eventuele contra-indicatoren voor levertransplantatie.

Vaak kan een deel van de controle daarna weer in het eigen ziekenhuis plaatsvinden.