lumclogo

Polikliniek Leverziekten Algemeen

LeverziektenLeverziekten en levertransplantatie vormen een speerpunt binnen de afdeling. Er zijn meerdere spreekuren per week van de specialistische polikliniek leverziekten. Deze spreekuren worden verricht door MDL-lever specialisten en MDL-artsen in opleiding onder supervisie van een specialist.

Op de leverpolikliniek worden vooral patiënten met chronische leverziekten behandeld. Ook is er veel ruimte voor nieuwe patiënten, verwezen door de huisarts of andere specialisten. Er is bijzondere aandacht voor auto-immuunhepatitis, virale hepatitis, cirrose, leverfalen, levertransplantatie en leverkanker. Voor leverkanker, hepatitis, leverfalen en levertransplantatie zijn er wekelijks aparte poliklinieken.

Wij streven ernaar om patiënten met chronische leverziekten en recent gediagnosticeerde leverziekten zo goed en efficiënt mogelijk te behandelen.