lumclogo

Polikliniek Primaire Levertumoren

hepatocelluair carcinoomElke vrijdagochtend is er een multidisciplinair spreekuur voor patiënten met een tumor in de lever waarbij de nodige onderzoeken en behandelingen volgens een speciale ontwikkeld gestandaardiseerde schema worden afgesproken en verricht, een zogenoemde 'zorgpad'. Dit spreekuur wordt gedaan door een maag-darm-leverarts, oncoloog, chirurg, interventieradioloog en specialistisch verpleegkundige waardoor het mogelijk is dat u meerdere specialisten op dezelfde dag te spreken krijgt.
Op deze polikliniek wordt binnen de kortst mogelijke tijd een definitieve diagnose en behandelplan opgesteld door nauwe samenwerking van bovengenoemde specialisten en zo mogelijk combineren van verschillende onderzoeken op een dag.

Vaak al bij het eerste consult wordt een contrastecho gemaakt door de radioloog. Er wordt ernaar gestreefd om binnen drie weken na verwijzing de eerste behandeling te laten plaatsvinden.