lumclogo

Slikpoli (slokdarm- en maagkanker)

slikpoliDe slikpolikliniek is een polikliniek voor patiënten met slokdarmkanker of maagkanker. Deze polikliniek is elke donderdag aan het einde van de ochtend. De polikliniek is multidisciplinair. Dit houdt in dat meerdere specialisten en disciplines samen een behandelplan samenstellen dat is aangepast aan uw persoonlijke situatie.

 

Alle patiënten die op de slikpolikliniek komen, worden eerst in multidisciplinair teamverband besproken. Hierbij wordt op basis van de verrichte onderzoeken bepaald of er nog verdere diagnostiek nodig is en wat de behandelingsmogelijkheden zijn. Vervolgens wordt er door één of meer leden van het slikpolikliniek-team met de patiënt en zijn/haar familie gesproken. Het voordeel van deze multidisciplinaire polikliniek is dat de soms lastige beslissingen over wat de beste behandeling is, direct met meerdere specialisten genomen kunnen worden en vervolgens direct met u kunnen worden besproken. Als het behandeltraject eenmaal is ingezet, zal u door één of meerdere van de specialisten verder poliklinisch worden begeleid. Mochten zich er in het beloop van de ziekte problemen voordoen die een multidisciplinaire aanpak vereisen, kan er opnieuw een afspraak worden gemaakt op de slikpolikliniek.

Vaak worden patiënten bij wie slokdarmkanker of maagkanker is vastgesteld verwezen naar de slikpolikliniek van het LUMC vanuit een ander ziekenhuis. Omdat dit soort verwijzingen meestal op korte termijn plaatsvindt, is er niet altijd voldoende tijd om de uitslagen van onderzoeken (zoals een CT-scan) via de post te versturen. In deze gevallen wordt een CD-ROM met de verrichte onderzoeken aan de patiënt meegegeven vanuit het verwijzend ziekenhuis. Deze CT scan wordt in het behandelteam bekeken en de informatie wordt gebruikt om een behandelplan op te kunnen stellen. Hierdoor moet de patiënt vaak enige tijd wachten voordat hij de artsen uit het behandelteam te spreken krijgt. Hoewel wij ons kunnen voorstellen dat deze wachttijd vervelend is, heeft deze werkwijze tot voordeel dat u zo snel mogelijk te horen krijgt wat in uw geval de beste behandeling is. 

Specialisten team

Het behandelteam van de slikpolikliniek bestaat uit meerdere specialisten en disciplines (multidisciplinair team) om het behandelplan zo deskundig mogelijk aan te kunnen bieden. Het team bestaat uit een oncologisch chirurg, een radiotherapeut (bestralingsarts), internist-oncoloog, een maag-darm-leverarts en een verpleegkundig specialist.

Verpleegkundig specialist

Wanneer u op de slikpolikliniek bent, heeft u de mogelijkheid vragen te stellen aan het behandelteam. Ook krijgt u een folder mee waarin de verschillende behandelingen verder worden uitgelegd. Toch kan het zo zijn dat nu na het gesprek, als u weer thuis bent, nog veel vragen heeft. U kunt deze vragen stellen aan de verpleegkundig specialist. Zo nodig kan zij overleggen met de behandelend artsen.

Contact verpleegkundig specialisten:

Susan Quix, verpleegkundig specialist.

U kunt de verpleegkundig specialist telefonisch tijdens kantooruren bereiken op telefoonnummer: 071-529 7244 of mailen naar: .

Contactgegevens polikliniek

Polikliniek Maag, Darm en Leverziekten
Locatie: B-04-R, route 47
Albinusdreef 2, Leiden

Tel: 071-526 3575 van 9:00-12:00 uur.