lumclogo

Sneldiagnostiek bij verdenking op kanker

U bent doorverwezen naar de maag-darm-leverarts (MDL-arts), omdat u klachten heeft die mogelijk kunnen wijzen op de aanwezigheid van kanker. U zult daar wellicht van geschrokken en misschien door overvallen zijn. U vindt het belangrijk dat er snel een antwoord komt op de vraag "heb ik kanker", en wilt daar niet weken op wachten.

Het LUMC biedt 'Sneldiagnose'. Daarin krijgt u zo snel mogelijk een antwoord op de vraag of er bij u sprake is van kanker. Het LUMC streeft ernaar om de uitslag op die vraag te geven binnen 1 tot 4 werkdagen, zodat u niet te lang in onzekerheid hoeft te zitten. Bij verdenking op slokdarmkanker, maagkanker of dikke darmkanker zal er in het algemeen een scopie plaatsvinden om te kijken of er inderdaad sprake is van kanker, of dat er een andere verklaring voor uw klachten is.

Als er bij de scopie verdenking is op kanker, proberen wij zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over het stadium van de ziekte, zodat wij u snel kunnen informeren over de behandelopties. Om deze sneldiagnostiek te realiseren, wordt er samengewerkt in een multidisciplinair behandelteam waarbij MDL-artsen, radiologen, pathologen, chirurgen en verpleegkundig specialisten betrokken zijn.

Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist is een verpleegkundige met een HBO masteropleiding Advanced Nursing Practice. De verpleegkundig specialist heeft binnen de maag- darm- en leverziekten medische en verpleegkundige taken. Op de MDL werken Sarita van der Zwaan en Niki Osborne als verpleegkundig specialist voor de sneldiagnostische paden. De verpleegkundig specialist voert haar werkzaamheden uit in nauwe samenwerking met de behandelend specialisten die aan de sneldiagnostiek binnen het zorgpad zijn verbonden. De verpleegkundig specialist is uw eerste aanspreekpunt voor vragen, onduidelijkheden en problemen. Zij geeft u gerichte voorlichting, informatie en biedt u ondersteuning in deze onzekere fase. Ook is ondersteuning en begeleiding van uw naasten een belangrijke taak.

De rol van de verpleegkundig specialist binnen het zorgpad sneldiagnostiek betreft onder andere:

  • Behandelen van aanvragen vóór een eerste consult in de polikliniek MDL
  • Verzorgen van het eerste consult in de polikliniek MDL
  • Geven van informatie over het traject binnen het zorgpad
  • Afspraken inplannen en op elkaar afstemmen
  • Geven van voorlichting over geplande onderzoeken
  • Geven van informatie betreffende uitslagen van bepaalde onderzoeken
  • Coördineren van zorg

Na aanmelding door de huisarts of specialist uit een ander ziekenhuis wordt er binnen binnen 24 uur contact met u opgenomen door de verpleegkundige specialist. Ná de endoscopie geeft de MDL-arts een voorlopige uitslag. Wij streven er naar om binnen 2-4 werkdagen de definitieve diagnose te geven. De snelheid van het diagnostisch traject is onder andere afhankelijk van de volledigheid van de verwijzing en noodzaak tot verder aanvullend onderzoek.

Verwijzing slokdarm en maag tumoren naar LUMC:

Patiënten bij wie elders een tumor in de slokdarm of maag is vastgesteld, kunnen op korte termijn verwezen worden naar de slikpolikliniek voor slokdarm en maag tumoren in het LUMC. Het behandelteam van de slikpoli bestaat uit een oncologisch chirurg, een internist-oncoloog, een radiotherapeut (bestralingsarts) en een maag-darm-leverarts. Daarnaast zijn verpleegkundig specialisten betrokken bij de behandeling en begeleiding van patiënten met slokdarm- en maagtumoren.

Bereikbaarheid

Voor algemene vragen of wijzigingen van afspraken kunt u contact opnemen met het secretariaat van de polikliniek maag-darm-leverziekten, telefoonnummer 071-5263575 (bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 uur en 12:00 uur)

Voor overige vragen, bijvoorbeeld over de geplande onderzoeken, kunt u contact opnemen met één van de verpleegkundig specialisten, Sarita van der Zwaan & Niki Osborne. Zij kunnen zonodig overleggen met uw behandelend arts of een andere zorgverlener die betrokken is binnen de sneldiagnostiek. De verpleegkundig specialisten zijn telefonisch te bereiken op 071-529 9747 of via de e-mail: .