lumclogo

Patiënt verwijzen voor de polikliniek

Huisartsen die zijn aangesloten bij ZorgDomein kunnen patiënten via zorgdomein digitaal verwijzen.

Verwijzingen naar de polikliniek

Verwijzingen naar de polikliniek Maag, Darm en Leverziekten kunnen worden verzonden naar de polikliniek
t.a.v. drs. J. van der Kraan, sectiehoofd van de polikliniek. Zonodig kan telefonisch overleg plaatsvinden met de consulent maag, darm, leverziekten. Deze is te bereiken op 071-526-9111 en daar te laten doorverbinden naar pieper 9541. Na ontvangst van de verwijsbrief wordt de urgentie bepaald door het sectiehoofd of haar plaatsvervanger, waarna de patiënt per post wordt opgeroepen.

Wachttijd

Afhankelijk van de verwijsreden kan de tijd tussen de ontvangst van de verwijsbrief en het eerste consult tussen de een en de acht weken liggen en zal de patiënt of op de algemene polikliniek of op een van de gespecialiseerde polikliniek gezien worden. In zorgdomein is de toegangstijd per verwijsreden opgenomen. Bij spoedverwijzingen is het aan te raden telefonisch overleg te plegen met de consulent.

Algemene polikliniek en gespecialiseerde poliklinieken

De polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten is onder te verdelen in de algemene polikliniek Maag-, Darm- en Leverziekten en gespecialiseerde poliklinieken voor drie aandachtsgebieden, te weten 

Verder zijn er twee multidisciplinaire ziektespecifieke poliklinieken en is er sneldiagnostiek bij verdenking op kanker.

Verwijzingen naar de gespecialiseerde poliklinieken 

Het is mogelijk om patiënten specifiek voor een van de gespecialiseerde poliklinieken te verwijzen, maar niet noodzakelijk. Alle verwijzingen worden vooraf beoordeeld en naar de meeste geschikte polikliniek gestuurd. Aan de linkerkant vindt u meer informatie over de gespecialiseerde poliklinieken.

Het is mogelijk dat patiënten worden gevraagd om deel te nemen aan behandelingen in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Patiënten worden hierover van tevoren uitvoerig over geïnformeerd en deelname gebeurt op vrijwillige basis.