lumclogo

Erfelijke darmtumoren

De polikliniek erfelijke GE tumoren is bedoeld voor mensen bij wie er een verdenking is op een erfelijke of familiaire vorm van kanker van de tractus digestivus. Hierbij kan gedacht worden aan het Lynch syndroom (tot voor kort ook wel HNPCC genoemd), FAP of een van de andere polyposis syndromen, waarover elders op deze site meer informatie te vinden is. Maar ook patiënten met erfelijk pancreascarcinoom, of patiënten bij wie er op basis van de familie-anamnese verdenking is op een familiaire vorm van colorectaal carcinoom zijn welkom op de polikliniek.

Verwijzing van patiënten kan plaatsvinden via zorgdomein of door het sturen van een verwijsbrief. Zie voor meer informatie patient verwijzen voor de polikliniek.