lumclogo

IBD polikliniek en IBD coach

IBD polikliniek

Deze gespecialiseerde polikliniek is gereserveerd voor patienten met een diagnose van, of een zeer hoge verdenking op, de ziekte van Crohn of Colitis Ulcerosa. Er zijn acht dagdelen gereserveerd voor speciale IBD poliklinieken. Het IBD team van het LUMC is een multidisciplinair team bestaande uit MDL-artsen, chirurgen, IBD verpleegkundig specialisten en diëtisten. Voor adolescenten is er een zogenaamde 'transitiepoli' in samenwerking met de kindergeneeskunde waar patiënten van 17-18 jaar begeleid worden in de overgang (transitie) naar de volwassen zorg.

Wij bieden ook een gespecialiseerde IBD scopieprogramma waar de endoscopieën door gespecialiseerde stafartsen worden verricht.

De missie van onze IBD groep is patiënten met inflammatoire darmziekten zo goed mogelijk te behandelen en zo breed mogelijk te begeleiden. Hiertoe staan ons de nieuwste middelen ter beschikking voor zowel behandeling als diagnostiek en veel patiënten worden in klinische trials geïncludeerd.

Het streven is om alle patiënten met M Crohn en colitis ulcerosa binnen 2 weken te zien na binnenkomst van uw verwijzing.

Verwijzing van patiënten kan plaatsvinden via zorgdomein of door het sturen van een verwijsbrief. Zie voor meer informatie patient verwijzen voor de polikliniek.

Om het eerste consult te bespoedigen, kunt u vast meesturen met uw verwijzing:

  • Medische voorgeschiedenis
  • Actuele medicatielijst met ook (indien van toepassing) medicatiehistorie betreffende de IBD
  • Originele scopie verslagen en PA-verslagen
  • Laboratoriumuitslagen
  • Uitslag faeces calprotectine, of patiënt vragen om direct een potje met ontlasting mee te laten nemen naar de polikliniek

Links:
ICC (initiative on Crohn and Colitis) www.icc-ibd.com
ECCO: www.ecco-ibd.eu
Sectie IBD van de NVGE www.nvge.nl

IBD coach

MijnIBDCoach is een beveiligde en persoonlijke pagina op internet, bedoeld voor mensen met IBD. MijnIBDcoach helpt om meer te weten te komen over IBD en om te leren wat u zelf kunt doen om de ziekte onder controle te houden. Samen met de IBD-verpleegkundige en MDL-arts beheert u uw behandel plan. Door het invullen van maandelijkse vragenlijsten kunnen u en uw behandelaar volgen hoe het met u gaat. U kunt via mijnIBDcoach ook via een beveiligde verbinding mailen met uw behandelaar. Meer informatie en een filmpje vindt u op de website www.mijnibdcoach.nl