lumclogo

Slikpolikliniek (slokdarm- en maagkanker)

De Polikliniek voor Slokdarm- en Maagtumoren is een multidisciplinaire polikliniek waar patiënten voor slokdarm- of maagkanker. Patiënten die naar deze polikliniek worden verwezen, worden besproken in een multidisciplinair team (bestaande uit een oncologisch chirurg gespecialiseerd in de slokdarm-/maagchirurgie, internist-oncoloog, radiotherapeut, maagdarmleverarts, patholoog, radioloog en nucleair geneeskundige). Het behandeladvies (of soms advies tot verdere analyse) dat bij het multidisciplinair overleg is gegeven, wordt vervolgens door het behandelteam met de patiënt besproken op de polikliniek en in overleg met verwijzer en patiënt in het LUMC of (deels) in het verwijscentrum uitgevoerd.

Ons multidisciplinair overleg vindt plaats op donderdagochtend. Aansluitend zien wij vanaf 11.00 uur de patiënten op de polikliniek. Patiënten ouder dan 70 jaar, of op indicatie vanaf 60 jaar, worden tevens direct aansluitend aan dit consult gezien voor een korte geriatrische screening door de specialistisch verpleegkundige van de interne-ouderengeneeskunde.

Indien wij op uiterlijk dinsdag om 12.00 uur over alle verwijsgegevens (incl. CD-Rom met beeldvormende onderzoeken) beschikken, zal de patiënt voor de donderdag in diezelfde week worden opgeroepen en anders de daaropvolgende donderdag. Hieronder ziet u weergegeven welke gegevens nodig zijn bij verwijzing van een patiënt met slokdarm- of maagkanker:

Voor zowel slokdarm- als maagkanker:

• Patiëntgegevens (NAW gegevens, telefoonnummer waarop patiënt bereikt kan worden, BSN)
• Verwijsbrief incl. de verslagen van de verrichte onderzoeken / laboratoriumuitslagen
• Gastroscopie-verslagen
• PA-uitslagen

Voor patiënten met slokdarmkanker:

• Endografische echografie (EUS)-verslag (indien dit onderzoek kan worden verricht in het verwijzend centrum)
• CT-scan met intraveneus contrast (op CD-Rom)
• PET-CT scan (al dan niet gecombineerd met CT-scan met intraveneus contrast) (op CD-Rom)

Voor patiënten met maagkanker:

• CT-scan met intraveneus contrast (op CD-Rom)

U kunt de verwijsgegevens sturen naar:

LUMC
Polikliniek maag-darm-leverziekten, B4-R, route 47
Postbus 9600
2300 RC Leiden
Faxnummer: 071-5248115
Voor afleveren CR-Rom met beeldvormende onderzoeken is het postadres: B4-R, route 47

In verband met de benodigde voorbereidingstijd, stellen wij het op prijs als de verwijsbrief via de fax naar ons gestuurd kan worden. De beeldvormende onderzoeken (op CD-Rom) dienen uiterlijk dinsdag om 12.00 uur te zijn afgeleverd op bovengenoemd postadres.
In de nabije toekomst zal er een digitaal aanmeldformulier in gebruik genomen gaan worden en zullen er digitale wegen voor het versturen van het beeldmateriaal gaan komen.

De behandeling van patiënten met slokdarm- en maagkanker vindt altijd plaats in overleg met het verwijzend centrum. Dat houdt in dat een eventuele aanvullende onderzoeken en voorbehandeling (zoals peri-operatieve chemotherapie of neo-adjuvante chemoradiatie) in veel gevallen kan plaatsvinden in het verwijzend centrum, mits het centrum over de benodigde faciliteiten beschikt.

Ook zijn wij graag bereid tot het verlenen van een second opinion.

Voor overleg kunt u ons bereiken op telefoonnummer 071-5263575 of via de telefoondienst van het LUMC (071-5269111, vragen naar polikliniek maag-darm-leverziekten)