lumclogo

Sneldiagnostiek bij verdenking op kanker

Het MDL centrum Leiden biedt sneldiagnostiektrajecten aan voor patienten met een hoge verdenking op slokdarm-, maag- of dikkedarmkanker. Patienten die voldoen aan de verwijscriteria worden binnen 24 uur na aanmelding gebeld voor het maken van een poliklinische afspraak die altijd binnen 2 werkdagen na aanmelding zal plaatsvinden.

 • Voor toelichting en de verwijscriteria voor slokdarm- en maagkanker klik hier
 • Voor toelichting en de verwijscriteria voor dikkedarmkanker klik hier

Sneldiagnose bij verdenking op slokdarm- en maagcarcinoom 

Binnen 24 uur na de verwijzing wordt de patiënt gebeld door de verpleegkundig specialist. In overleg met de patiënt wordt een afspraak gemaakt voor een intake gesprek bij de verpleegkundig specialist of een arts-assistent MDL op dezelfde dag óf de dag erna. Tijdens het intakegesprek wordt navraag gedaan naar de klachten van de patiënt,  toelichting gegeven op de voorbereiding op een gastroscopie, de procedure en eventueel sedatie, ingegaan op de risico’s van dit onderzoek én is het nodig dat er informed consent wordt verkregen. Vervolgens vindt de gastroscopie op de dag van het intakegesprek óf de dag erna plaats.

Ná de gastroscopie vindt meteen een voorlopig uitslaggesprek plaats. Tijdens dit gesprek krijgt de patiënt te horen of er naar aanleiding van de gastroscopie wel of niet aan kanker wordt gedacht. Wanneer er geen kanker blijkt te zijn, wordt de patiënt vervolgd op de polikliniek bij een MDL-arts voor nadere diagnostiek rondom zijn/haar klachten. Wanneer er wel van kanker wordt uitgegaan zal binnen 5 werkdagen lab worden afgenomen, een echo hals (bij slokdarmcarcinoom), CT-scan thorax/abdomen, endo echoscopie en definitief uitslaggesprek plaatsvinden op de SLIK-poli.

Verwijscriteria

De patiënt voldoet aan de onderstaande verwijscriteria:

> 50 jaar --> onverklaarbare en aanhoudende, recent gestarte dyspepsie. 

< 50 jaar --> Dyspepsieklachten en één (of meer) van onderstaande klachten: 

 • Chronisch gastro-intestinaal bloedverlies
 • Dysfagie
 • Progressief onopzettelijk gewichtsverlies
 • Aanhoudend braken
 • IJzergebreksanemie
 • Epigastrische massa
 • Verdachte uitslag van röntgenonderzoek met bariumcontrast

Voorbereiding huisarts:

 • Voeg, in geval van (verdenking) MRSA, de kweekuitslag toe.
 • Bij gebruik van coumarinederivaten dient de INR te worden bepaald.
 • Gebruik van bloedverdunner Ascal of Persantin kan gecontinueerd worden,; de overige bloedverdunners dienen te worden gestaakt.
 • Inschatten of sedatie noodzakelijk en mogelijk is bij patiënt. Zo nodig bespreken met patiënt.
 • Op aanvraag aangeven of sedatie besproken is en mogelijk gewenst is.
 • Geef de patiënt de benodigde voorlichting voor coloscopie en verkrijg informed consent voor dit onderzoek.
 • Meld de patiënt aan via Zorgdomein of via de fax 071 526 6513.

Aanwijzingen huisarts

 • Bij uitzonderingen kunt u telefonisch contact opnemen met verpleegkundig specialist MDL via het nummer 071-529 9747.
 • Indien de patiënt geen Sneldiagnose wenst of dit traject om bepaalde redenen niet kan volgen, kan de patiënt volgens het reguliere traject worden aangemeld.

Aanwijzingen patiënt

Ter voorbereiding van de afspraak wordt u gebeld door de verpleegkundig specialist.

 • U kunt zich op de dag van het polikliniekbezoek-afspraak in het LUMC melden op de polikliniek maag-darm-leverziekten, B3-R.
 • Neem a.u.b. uitslagen van eerdere onderzoeken mee naar de afspraak.
 • Neem a.u.b. een actueel overzicht van uw medicatie mee. U kunt dit bij uw apotheek opvragen.
 • Neem a.u.b. een geldig legitimatiebewijs en uw verzekeringsbewijs mee. Wilt u zich 15 minuten voor de afspraak melden bij de balie van de polikliniek?
 • Het LUMC is goed bereikbaar per openbaar vervoer. Indien u met de auto komt, houd dan rekening met extra tijd (ca. 15 minuten) voor het parkeren en het lopen van de parkeergarage naar de afdeling.

Patiëntinformatiefolder

Patiëntfolder op LUMC-website: gastroscopie

Sneldiagnose bij verdenking op colorectaal carcinoom

Binnen 24 uur na de verwijzing wordt de patiënt gebeld door de verpleegkundig specialist. In overleg met de patiënt wordt een afspraak gemaakt voor een intake gesprek bij de verpleegkundig specialist of een arts-assistent MDL op dezelfde dag óf de dag erna. In dit gesprek wordt  beoordeeld of patiënt een coloscopie kan ondergaan en wordt toelichting op de coloscopie, de voorbereiding voor de scopie  en eventueel sedatie gegeven.

Op de dag van de afspraak scopie (i.h.a. binnen 48 uur na de intake, tenzij patiënt dit niet wenst) vindt meteen na de coloscopie een voorlopig uitslaggesprek plaats. Tijdens dit gesprek krijgt de patiënt te horen of er naar aanleiding van de coloscopie wel of niet aan kanker wordt gedacht. Wanneer er van kanker wordt uitgegaan zal binnen een zo kort mogelijke termijn (<5 werkdagen) verdere stadiering middels CT-thorax-abdomen of (in geval van rectumtumor) MRI kleine bekken plaatsvinden. Vervolgens is er een definitief uitslaggesprek. Indien geen maligniteit is het definitieve uitslaggesprek van de scopie na bekend worden van PA-uitslag, met  terugverwijzing naar de huisarts.

Let wel: het sneldiagnose-traject is gericht op het zo snel mogelijk aantonen danwel uitsluiten van darmkanker. Er vindt dus alleen aanvullend onderzoek plaats gericht op deze vraagstelling. Na uitsluiten van darmkanker zal patiënt worden terugverwezen zonder verdere analyse.Mocht verdere analyse door een MDL-arts toch wenselijk zijn, dan kunt u patiënt hiervoor apart verwijzen. 

 

Verwijscriteria

De patiënt moet voldoen aan onderstaande verwijscriteria:

Leeftijd ouder dan 45 jaar met een verdenking op maligniteit van colon of rectum op basis van:

 • Veranderd defecatiepatroon langer bestaand dan 6 weken
 • Rectaal bloedverlies
 • IJzergebrekanemie met Hb < 6.5 mmol/L
 • Palpabele massa in de buik
 • Palpabele massa in het rectum bij rectaal toucher
 • Positieve iFOBT

Voorbereiding huisarts:

 • Voeg, in geval van (verdenking) MRSA, de kweekuitslag toe.
 • Bij gebruik van coumarinederivaten dient de INR te worden bepaald.
 • Gebruik van bloedverdunner Ascal of Persantin kan gecontinueerd worden,; de overige bloedverdunners dienen te worden gestaakt.
 • Inschatten of sedatie noodzakelijk en mogelijk is bij patiënt. Zo nodig bespreken met patiënt.
 • Op aanvraag aangeven of sedatie besproken is en mogelijk gewenst is.
 • Geef de patiënt de benodigde voorlichting voor gastroscopie en verkrijg informed consent voor dit onderzoek.
 • Meld de patiënt aan via Zorgdomein of via de fax 071 526 6513.

Aanwijzingen huisarts

 • Bij uitzonderingen kunt u telefonisch contact opnemen met verpleegkundig specialist MDL via het nummer 071-529 9747.
 • Indien de patiënt geen Sneldiagnose wenst of dit traject om bepaalde redenen niet kan volgen, kan de patiënt volgens het reguliere traject worden aangemeld.

Aanwijzingen patient 

Ter voorbereiding van de afspraak wordt u gebeld door de verpleegkundig specialist.

 • U kunt zich op de dag van het polikliniekbezoek-afspraak in het LUMC melden op de polikliniek maag-darm-leverziekten, B3-R.
 • Neem a.u.b. uitslagen van eerdere onderzoeken mee naar de afspraak.
 • Neem a.u.b. een actueel overzicht van uw medicatie mee. U kunt dit bij uw apotheek opvragen.
 • Neem a.u.b. een geldig legitimatiebewijs en uw verzekeringsbewijs mee. Wilt u zich 15 minuten voor de afspraak melden bij de balie van de polikliniek?
 • Het LUMC is goed bereikbaar per openbaar vervoer. Indien u met de auto komt, houd dan rekening met extra tijd (ca. 15 minuten) voor het parkeren en het lopen van de parkeergarage naar de afdeling.

Patientinformatiefolder

Coloscopie