lumclogo

Erfelijke darmkanker

erfelijke darmkanker stamboomErfelijke darmtumoren

Er wordt pas over erfelijke dikkedarmkanker gesproken als er bij een familie het onderliggende gen bekend is. Er zijn meerdere genen bekend als oorzaak van hereditaire dikkedarmkanker. Mogelijk zijn er nog andere genen van belang die nog niet bekend zijn. Als meer dan één familielid dikkedarmkanker heeft gehad, zou dat kunnen betekenen dat de aanleg om dikkedarmkanker te ontwikkelen van de ene naar de volgende generatie wordt overgedragen. In deze families zouden familieleden een veel hogere kans hebben op het ontwikkelen van dikkedarmkanker.

Erfelijke dikkedarmkanker is gerelateerd aan een mutatie (verandering in het erfelijk materiaal) in een kanker gen. Ieder mens heeft twee kopieën van ieder gen en een kind krijgt een kopie van beide ouders. Als de gemuteerde kopie van het kanker-gen aan het kind overgedragen wordt, loopt het kind een verhoogd risico om dikkedarmkanker te ontwikkelen.

De genetische oorzaken van twee vormen van erfelijke dikkedarmkanker, Familiare Adenomateuze Polyposis (FAP) en Hereditary Non-Polyposis Colorectal Cancer (HNPCC) zijn bekend.