lumclogo

Maag- / darmpoliepen

Een buikoperatie vermijden: Endoscopische verwijdering van grote darmpoliepen

Het LUMC is gespecialiseerd in het verwijderen van grote poliepen met gebruik van dezelfde flexibele slang waarmee de darmen onderzocht worden. Meestal zijn dit poliepen in de dikke darm, maar ook poliepen in de maag en dunne darm kunnen in de meeste gevallen in het LUMC veilig endoscopisch verwijderd worden. Dit heeft bijna altijd de voorkeur boven operatieve (chirurgische) verwijdering van poliepen, ongeacht of dit laatste via de anus (Transanale Endoscopische Microchirurgie - TEM), via een kijkoperatie (laparoscopie) of via standaard buik chirurgie (laparotomie) gebeurt.

Expertise

Binnen het team van MDL-artsen is prof.dr. Hardwick gespecialiseerd in het verwijderen van zeer grote poliepen. Hij is speciaal hiervoor getraind en heeft veel ervaring. Hij wordt ondersteund door endoscopie verpleegkundigen die ook speciaal getraind zijn in het assisteren bij het verwijderen van grote poliepen. Er zijn grote investeringen gedaan in onze endoscopie-afdeling, zodat wij beschikken over een zeer uitgebreid en gespecialiseerd arsenaal van endoscopen die nodig kunnen zijn om poliepen optimaal te benaderen en verwijderen, zelfs als deze zich op moeilijke plekken in de darm bevinden.

Expert ondersteuning

De zorg rondom patiënten waarbij grote darmpoliepen verwijderd worden breidt zich in het LUMC uit over de hele keten van ondersteunende afdelingen. Dit betekent dat het LUMC optimale zorg op maat kan bieden met meer verfijning dan in andere centra mogelijk is. Dit maakt het verschil tussen standaard zorg en optimale zorg.
Het is belangrijk dat een poliep goed door een patholoog onderzocht wordt en dit is niet altijd eenvoudig. Als een goedaardige poliep als kanker wordt afgegeven, zou dit tot een onnodige operatie kunnen leiden. Speciale aandacht voor poliep- of tumorkenmerken die kunnen wijzen op een erfelijke aandoening kan eventueel voordelen voor de hele familie opleveren. Het LUMC heeft gespecialiseerde pathologen op het gebeid van poliepen en darmkanker.
De meeste complicaties van endoscopische poliepverwijdering kunnen tegenwoordig in het LUMC zonder chirurgische interventie opgelost worden. Veelal kunnen bloedingen of kleine perforaties direct bij de scopie worden behandeld. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan is er uitstekende ondersteuning van de interventie radiologen voor het stelpen van eventuele bloedingen na poliepectomie, zodat een operatie hiervoor meestal niet nodig is. Ondersteuning van de afdeling chirurgie met gespecialiseerde chirurgen op het gebied van dikke darmkanker en een afdeling intensive care van topkwaliteit, zorgen ervoor dat de zorg rondom deze behandeling optimaal georganiseerd is.

Hieronder staan de verschillende manieren van een poliepectomie uitgelegd:

Lis poliepectomie
Een klassieke dikkedarm poliep heeft de vorm van een paddenstoel met een steel van normaal darmweefsel en een kop van goedaardig poliepweefsel. De meeste van deze poliepen zijn eenvoudig met een electrochirurgische snaar endoscopisch weg te halen. Als gesteelde poliepen heel groot worden, kan het technisch moeilijk zijn om ze (veilig) te verwijderen. Veel patiënten met grote gesteelde poliepen worden naar het LUMC verwezen om de poliepectomie hier te laten uitvoeren.

Lis poliepectomie 

Endoscopische Mucosale Resectie

Poliepen zonder een duidelijke steel zijn wat lastiger om endoscopisch veilig weg te halen. De meest gebruikelijke techniek is om vloeistof onder de poliep tussen de lagen van de darmwand in te spuiten. Hierbij komt de poliep boven op een soort blaar te zitten en is het makkelijker en veiliger om de poliep vervolgens weg te halen. Grotere poliepen worden op deze wijze vaak in meerdere stukken weggehaald. Deze techniek is veilig en snel maar heeft een belangrijk nadeel. Als grote poliepen die in de overgangsfase zitten tussen goedaardige poliep en kanker in meerdere stukken aan de patholoog aangeleverd worden, is een nauwkeurige uitspraak over wel of geen sprake is van kanker niet altijd mogelijk. Ook kan de patholoog in deze gevallen niet altijd met zekerheid zeggen of de poliep (of de beginnende kanker) volledig uit de darm is verwijderd.

 

Endoscopische Mucosale Resectie 

‘Te groot voor endoscopische verwijdering’

Regelmatig zien we patiënten uit andere centra waarbij een poliep te groot wordt geacht voor endoscopische verwijdering en waar chirurgische verwijdering van de poliep als enige optie wordt beschouwd. De afgelopen jaren is er veel vooruitgang geboekt in het endoscopisch verwijderen van zeer grote poliepen. Uit deze onderzoeken is gebleken dat er geen bovengrens aan de grootte is en dat endoscopische verwijdering in een expertisecentrum veilig is en in de meeste gevallen succesvol kan plaatsvinden. De risico’s op complicaties van het endoscopisch verwijderen van een poliep zijn lager dan bij chirurgische resectie, zelf bij de zeer grote poliepen. Of een poliep wel of niet endoscopisch verwijderd kan worden kan vaak alleen door grondige endoscopische inspectie in een expertisecentrum bepaald worden.

Endoscopische Submucosale Dissectie

Het LUMC biedt ook de mogelijkheid om bepaalde grote poliepen in één stuk endoscopisch te verwijderen. Deze technisch zeer uitdagende aanpak werd oorspronkelijk in Japan ontwikkeld en hoort daar tot de aanbevolen behandeling. Deze procedure wordt niet vaak in Nederland aangeboden wegens de wat hogere risico’s op complicaties, de technische moeilijkheid van het uitvoeren van de procedure en de lange duur van de ingreep. Grote voordeel van deze aanpak is dat deze methode een optimale beoordeling door de patholoog mogelijk maakt, omdat de poliep in een stuk wordt verwijderd. Een duidelijke uitspraak van de patholoog is dan mogelijk over de aard van de poliep en of het helemaal weg is of niet. Vooral bij poliepen dichtbij de anus kan dit grote gevolgen hebben. Een duidelijke uitspraak van de patholoog of het een poliep of beginnende kanker betreft en of het volledig verwijderd is geweest, kan een aanvullend operatie voorkomen. Bij een chirurgisch operatie voor een kanker dichtbij de anus wordt de anus verwijderd met de plaatsing van een permanent stoma.

Endoscopische Submucosale dissectie