lumclogo

De transplantatie

Oproep en voorbereiding

Omdat er maar een korte tijd mag verstrijken tussen het overlijden van de donor en de transplantatie, wordt er zo snel mogelijk met de voorbereiding van de transplantatie begonnen. U mag niet meer eten en drinken vanaf het moment dat u een oproep krijgt. Bij aankomst in het LUMC gaat u naar de verpleegafdeling Heelkunde, op de 10e verdieping, zone J10-P. Meestal worden nog een aantal onderzoeken gedaan. Uw bloed en urine worden onderzocht en er wordt een hartfilmpje (ECG) en een longfoto gemaakt. Deze onderzoeken worden gedaan om te beoordelen of er op dat moment bij u geen ernstige lichamelijke problemen spelen, die de transplantatie in de weg staan. Het te opereren gebied wordt geschoren en u krijgt zonodig een laxeermiddel om uw darmen schoon te spoelen.

Het kan vaak nog enkele uren duren voordat het zeker is dat de transplantatie definitief doorgaat. De operatie van de donerende patiënt vindt namelijk plaats als u al bent opgenomen, en daarna weten de artsen pas of de donorlever in orde is. Er bestaat dus een kans dat het orgaan wordt afgekeurd tijdens inspectie en de transplantatie niet door kan gaan. Uw familie kan tijdens dit wachten bij u blijven. Een verpleegkundige begeleidt u naar de operatieafdeling. Als u daar prijs op stelt, mag er een familielid meelopen tot de ingang van de O.K.

Operatie

Tijdens de operatie wordt de zieke lever verwijderd en vervangen door een donorlever. De operatie duurt gemiddeld 6-12 uur. Per persoon kan de operatietijd verschillen. De operatie begint met het verwijderen van de zieke lever. Daarvoor wordt er een snede gemaakt onder beide ribbenbogen. Dan volgt een periode zonder lever. De bloedvaten die de zieke lever van bloed voorzagen of het bloed afvoerden worden voorbereid voor verbinding met de nieuwe lever. Tijdens de implantatiefase wordt de nieuwe lever verbonden met bloedvaten en de bloedsomloop door de nieuwe lever hersteld. Tevens wordt ook de galweg aangesloten.

Wanneer de operatie bijna klaar is, worden meestal een aantal slangen (drains) ingebracht om het wondvocht af te voeren. Daarna wordt de wond gesloten met hechtingen.

Tijdens de operatie vindt een bloedtransfusie plaats. Uit het bloed dat u verliest, worden de bloedcellen teruggewonnen en zonodig aan u teruggegeven. Dit wordt ook wel autotransfusie genoemd.

De intensive care

Na de operatie wordt u verpleegd op de intensive care op de 4e verdieping, zone H-4-Q. Wanneer u langzaam wakker wordt, zal er nog een buisje in uw luchtpijp zitten om de ademhaling te regelen. Dit is een vervelend gevoel, maar het doet geen pijn. Omdat het buisje nog in de luchtpijp zit, kunt u niet praten. Het buisje gaat eruit zodra u goed wakker bent en zelf weer kunt ademen. De urine wordt opgevangen door een blaaskatheter. Er zijn diverse infuuslijnen aangesloten om vocht, bloed en medicijnen toe te dienen.

Na de transplantatie is het de bedoeling dat de lever gaat functioneren. Door middel van bloedonderzoek, geluidsonderzoek van de lever (echografie), scans en eventueel andere foto´s of een leverbiopsie zal de toestand van de lever bekeken worden.

De risicio's

Er zijn risico´s verbonden aan een levertransplantatie. De nieuwe lever moet gaan werken, goed doorbloed worden en de gal moet aflopen naar de darm. Hier kunnen problemen bij optreden. Soms is een tweede operatie noodzakelijk. In de eerste weken na de operatie bestaat de kans op afstoting van de nieuwe lever. Verder kunnen er infecties optreden die vooral veroorzaakt worden door bacteriën of een virus. De artsen zullen u steeds informeren over uw gezondheidstoestand. Veel van de complicaties die zich na een levertransplantatie voordoen, worden vaak vroegtijdig herkend en reageren goed op behandeling. Toch blijft vooral de eerste periode na transplantatie risicovol.

Informatie naar uw partner en familie

Na, en eventueel tijdens de operatie zullen de behandelend artsen uw familie direct of indirect op de hoogte stellen van het verloop van de ingreep. Over de juiste tijdstippen van deze rapportage wordt met de contactpersoon van de familie een afspraak gemaakt. Soms wil de familie liever thuis bij de telefoon wachten. Hierover worden dan bij opname voor de operatie afspraken gemaakt op de afdeling Heelkunde.

Er bestaat voor uw partner de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief gebruik te maken van het personeelsrestaurant in het ziekenhuis. Een formulier hiervoor kunt u bij opname voor de operatie vragen bij de verpleging.

Het LUMC beschikt voor uw partner over een kortingsregeling voor de parkeergarage van het ziekenhuis. Hiernaar kunt u ook vragen bij de verpleging.

De Heelkunde verpleegafdeling

De maag, darm en leverarts en de verpleegkundig specialist levertransplantatie komen regelmatig bij de levertransplantatiepatiënt langs op de afdeling. Zij kennen de patiënt al vanuit het gehele screening en wachtlijst periode van de transplantatie en begeleiden samen met de chirurgen en verpleegkundigen het herstelproces en geven gedoseerd informatie aan de patiënt over de periode na transplantatie.

Het ontslag

Een levertransplantatie is een zeer ingrijpende gebeurtenis in het leven van de patiënt en zijn familie. Goede voorbereiding op ontslag is daarom van groot belang, omdat de patiënt na transplantatie nog moet wennen aan zijn nieuwe situatie, nieuwe medicatie en nieuwe regels. De verpleegkundige zal met behulp van een checklist de patiënt stapsgewijs hierop voorbereiden.