lumclogo

Medicamenteuze leverziekte

Medicijnen kunnen veel goed doen, maar kunnen ook bijwerkingen hebben. Er zijn medicijnen die leverziekten kunnen veroorzaken ('drug-induced liver disease= DILI'). DILI is zelfs de meest voorkomende oorzaak van leverziekten in veel landen.

Sommige medicijnen veroorzaken vooral leverontsteking (hepatitis). Andere geven meer galstuwing, cholestase. Er zijn er ook die een combinatie geven (cholestatische hepatitis). Verder zijn er medicijnen die andere leveraandoeningen imiteren, zoals steatose of steatohepatitis of scleroserende cholangitis. Zelfs acuut leverfalen is mogelijk bij sommige medicamenten. Ook sommige dieetsupplementen, kruiden, Chinese of alternatieve geneesmiddelen kunnen leverproblemen geven.

Er is een website (www.livertox.nih.gov) waarop de karakteristieken van veel van dit soort DILI's te vinden zijn. De diagnose berust vaak op de combinatie van een tijdsrelatie met het starten van een medicament en het patroon van de leverziekte in vergelijking met dat van het geneesmiddel in combinatie met uitsluiten van andere oorzaken. Er zijn middelen waarbij de leverziekte immunoallergisch gemedieerd is en die vaak met een huidrash gepaard gaan. Op genoemde website is ook meer over graderen van de ernst van de geneesmiddelreactie te vinden. De behandeling bestaat vooral uit stoppen van het verdachte geneesmiddel. Een rechallenge (herstarten van het geneesmiddel) om te bewijzen dat dit de oorzaak was wordt sterk afgeraden. Meestal herstellen de leverenzymen en leverfunctie na staken van het bewuste geneesmiddel. Het kan vooral bij cholestase soms lang duren voor de leverenzymen herstellen. Er zijn ook vormen van leverschade door medicatie die niet herstellen, zoals wanneer de kleinere galwegen ernstig beschadigd zijn. Bij acuut leverfalen, galwegschade of cirrose is soms levertransplantatie nodig.