lumclogo

Steatohepatitis

Steatose is een vervette lever. Hepatitis is leverontsteking. Deze kunnen gecombineerd voorkomen, in welk geval we spreken van steatohepatitis.

Alcohol is de meest voorkomende oorzaak van steatohepatitis (alcoholische steatohepatitis = ASH).

Steatose of steatohepatitis zonder alcohol als oorzaak bestaat ook, waarbij we spreken van non-alcoholische steatose (NAS) of steatohepatitis (NASH), die samen de groep non-alcoholische vetlevers (non-alcoholic fatty liver disease = NAFLD) vormen. Bij NAFLD is er meestal sprake van overgewicht, type 2 suikerziekte of insuline-ongevoeligheid, en soms een stofwisselingsziekte.

Steatose zonder hepatitis leidt meestal niet tot levercirrose, terwijl steatohepatitis in 20% kan leiden tot levercirrose. Een deel van deze patiënten ontwikkelt complicaties van cirrose, leverfalen en hepatocellulair carcinoom.

Aan de hand van bloedonderzoek, en eventueel een fibroscan of leverbiopsie kan vastgesteld worden of er alleen steatose of ook hepatitis is, of er fibrose of cirrose is en hoe het staat met de werking van de lever en ernst van de cirrose.

Behandeling

Alcohol: Bij een alcoholische steatohepatitis is stoppen van ieder gebruik van alcohol de belangrijkste maatregel. Bij opname met ernstige ASH kan het soms zinvol zijn tijdelijk prednisolon te geven. Om in aanmerking te komen voor een levertransplantatie moet in ieder geval alcoholgebruik 6 maanden gestopt zijn naast alle andere voorwaarden.

NAFLD: Gewichtsverlies door meer bewegen en caloriebeperkt dieet is hier de beste behandeling voor de meeste patiënten. Als een stofwisselingsziekte de oorzaak is moet deze worden behandeld. Er wordt onderzoek gedaan naar medicatie om NAFLD te behandelen.

U kunt met uw arts overleggen of er een onderzoek is waaraan u kunt deelnemen. Klik op deze link voor een overzicht van lopende studies op het gebied van leverziekten.