lumclogo

Vasculaire leverziekten

De lever wordt van bloed voorzien door de slagader maar ook door de poortader (dit bloed komt van de darm en de milt). Aan de achterkant komen de leveraders uit in de holle ader (vena cava) die het bloed naar het hart terugbrengt. Twee problemen met de levervaten worden hier kort belicht:

Budd-Chiari syndroom

Als de afvoer van het bloed van lever naar hart door een stolsel belemmerd wordt spreken we van het Budd-Chiari syndroom. De oorzaak kan een –al dan niet erfelijk- verhoogde stollingsneiging zijn. De leverenzymen zijn hierbij meestal verhoogd, er is meestal ascites (vocht in de buik), en er kan leverfalen optreden. Ook kan cirrose met portale hypertensie optreden. De behandeling bestaat uit bloedverdunners, plaspillen (diuretica) en soms is het nodig een verbinding tussen poortader en holle ader te maken (een TIPS, zie portale hypertensie). Bij ernstig leverfalen kan het nodig zijn een levertransplantatie te verrichten.

Poortaderthrombose

Een gestolde poortader kan bijvoorbeeld optreden bij levercirrose, na een operatie in de bovenbuik, bij een gezwel in de bovenbuik of na een alvleesklierontsteking, of bij een –al dan niet erfelijk- verhoogde stollingsneiging. Het kan zonder symptomen verlopen, maar het kan ook leiden tot verhoogde druk in de poortader ervoor, portale hypertensie, met spataders in de slokdarm of maag die kunnen gaan bloeden. Soms zien we er ook ascites (vocht in de buik) bij. Het kan zinvol zijn bloedverdunners te geven. Dat is vooral het geval bij nieuwe thrombose (<3 maanden) of als uitbreiding van de thrombose dreigt en grote gevolgen zou hebben. Meestal is een poortaderthrombose oud (>3 maanden) bij ontdekking en wordt niet ontstold. De gevolgen van portale hypertensie worden als bij portale hypertensie door cirrose behandeld, al is aanleg van een TIPS vaak niet mogelijk.

Desgewenst kunt u met uw arts overleggen of u aan een studie kunt deelnemen. Klik op deze link voor een overzicht van lopende studies op het gebied van leverziekten.