lumclogo

Screening op alvleesklierkanker

In onderstaande folder vindt u informatie over screening op alvleesklierkanker bij personen met een verhoogd risico op deze vorm van kanker. Eerst wordt kort de functie van de alvleesklier en de kenmerken van alvleesklierkanker besproken; vervolgens de methoden van screening, de mogelijke bevindingen en behandeling. Tenslotte wordt ruime aandacht gegeven aan de voor- en nadelen verbonden aan de screening. Het doel van deze folder is om u in staat te stellen om met de schriftelijke en mondelinge informatie van de MDL-arts/internist een beslissing te nemen al dan niet aan het screeningsonderzoek deel te nemen. 

Download folder  Screening_op_alvleesklierkanker.pdf